STADGAR §1 Namn och ändamål Svensk-Grekiska föreningen i Linköping, är en politisk och religiös obunden förening som välkomnar alla som medlemmar i föreningen som respekterar och tar ...
Det var allt