Η αίθουσα της κοινότητας είναι ανοιχτή τις παρακάτω ημέρες και ώρες

Κυριακές: 16:00-21:00
Τρίτες: 18:00-21:00
Τετάρτες: 18:00-21:00
Παρασκευές: 18:00-22:00

Linköping 17/02/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο