Το καταστατικό μας ορίζει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξάγεται το αργότερο τον μήνα Μαρτιο. Εάν δεν ...

Το καταστατικό μας ορίζει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξάγεται το αργότερο τον μήνα Μαρτιο. Εάν δεν ...

Προς τις συνιστώσες του Ιδρύματος Ελληνική Πολιτιστική Στέγη "Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος" Idungatan 4, ...
Περισσότερα