Η Ελληνο-Σουηδική Κοινότητα Linköping είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας τα τελευταία 40 χρόνια και ο σημερινός πρόεδρος της Κοινότητας διετελεσε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2019 η Κοινότητα πλήρωσε την ετήσια συνδρομή της στην Ομοσπονδία και στις 13 Ιανουαρίου 2020 έστειλε στην Ομοσπονδία τα στοιχεία της Κοινότητας όπως ορίζει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Δες έγγραφο [ Τα στοιχεία της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας Linköping ].

Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 η Κοινότητα έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα δια του οποίου ενημερώθκε ότι διεγράφη από μέλος της Ομοσπονδίας διότι δεν έστειλε τα στοιχεία της Κοινότητας σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Δες έγγραφο [ Διαγραφή της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας Linköping από μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας ]

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό η απόφαση διαγραφής της Κοινότητας ήταν ομόφωνη. Αυτό όμως είναι ψευδές διότι οι Γιάννης Τεγκελίδης και Γιάννης Ναβροζίδης τάθηκαν ενάντια στην διαγραφή.

Δια την διαγραφή της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας Linköping από μέλος της Ομοσπονδίας με βάση ψευδείς κατηγορίες ψήφησαν οι εξείς:

  • Μωυσής Νικολαΐδης
  • Κομνηνός Χαΐδευτός
  • Παρασκευή Καραζήση
  • Στυλιανή Σαββίδου
  • Αλεξάνδρα Ζιώγα
  • Βασίλης Λαζαρίδης
  • Νικόλαος Κυριαζής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΤΟΜΑ