Firande av "Vasilopita" delningen, 9/02/2020

Söndagen den 2 februari kl. 12:00 i restaurangen OLYMPIA-DA VINCI, Bielkegatan 2, Svensk-Grekiska Föreningen kommer att fira den traditionella "Vasilopita" delningen

Alla välkomna!