ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ελληνικό Κτηματολόγιο 12/09/2019

ΘΕΜΑ: Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του ω. 2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού.

Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε μορφή PDF