Στις 6-7 Απριλίου 2019 διεξήχθει το 24ο Έκτακτο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ. Ένα συνέδριο γεμάτο ντροπή, έλλειψη ήθους και σεβασμού στην δημοκρατική αρχή που σκηνοθέτησαν ο Κομνηνός Χαϊδευτός χέρι χέρι με τον Μωυσή Νικολαΐδη.

Το ΔΣ που εκλέγει στις 22 Απριλίου 2018 από το 23ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ δεν κατάφερε να συγκροτηθεί σε σώμα διότι τα μέλη της ΑΣΥΜ Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης, Στέλλα Σαββίδου και τα μέλη της ΑΚΑ Μωυσής Νικολαϊδης, Παρασκευή Καραζήση κατήγγειλαν το 23ο Συνέδριο ως αντικαστατικό (νόθο) άρα τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν εκλεγεί με νόμημες διαδικασίες γιαυτό πρέπει να πάμε σε νέο συνέδριο, το 24ο, το γρηγορότερο δυνατόν.

Την κύρια ευθύνη της διεξαγωγής του 24ου Συνεδρίου αποφάσησε το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ στην δεύτερη τακτική συνεδριασή του, στις 27 Μαΐου 2018, να την έχει μια τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή (προεδρείο) που θα αποτελείται από τους επικεφαλείς των τεσσάρων παρατάξεων, οι αποφάσεις θα παίρνονται ομόφωνα και η θητεία της θα διαρκέσει έως το 24ο Συνέδριο.
Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείτο από Νίκο Κωνσταντιίδη, Βασίλη Λαζαρίδη, Μωυσή Νικολαΐδη και Ιωάννη Νικολαΐδη.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΕΣΚΣ:
« Άρθρο 8.
Τακτικό Συνέδριο:

1. Το τακτικό Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ συνέρχεται κάθε δύο χρόνια και κατά τον μήνα Απρίλη. Ο ακριβής χρόνος του Συνεδρίου πρέπει να ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη 3 μήνες νωρίτερα. »

Αυτό σημαίνει ότι το 24ο Συνέδριο για να είναι τακτικό πρέπει να διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2020.

Σύμφωνα πάλι με το καταστατικο της ΟΕΣΚΣ:
« Άρθρο 9.
Το έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται:
1. Όταν το αποφασίζει η πλειοψηφία όλων των μελών του Δ.Σ., δηλ. 5 από τους 9.
4. Οι αντιπρόσωποι των εκτάκτων Συνεδρίων είναι οι ίδιοι με αυτούς του προηγούμενου τακτικού Συνεδρίου, με τυχόν αλλαγές λόγω απουσιών με τους αναπληρωματικούς. »

Το 24ο Συνέδριο που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2019 ήταν έκτακτο και σύνεδροι του θα ήταν οι αντιπρόσωποι που εκλέχτηκαν από τις κοινότητες μέλη για το 23ο Συνέδριο το 2018.

Αυτά τα άρθρα του καταταστατικού της ΟΕΣΚΣ καταπατήθηκαν τελείως από την ΑΣΥΜ (Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης, Στέλλα Σαββίδου) και ΑΚΑ (Μωυσής Νικολαϊδης, Παρασκευή Καραζήση) με συνέπεια το 24ο Συνέδριο, το συνέδριο της ντροπής.

Η ΑΣΥΜ (Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης, Στέλλα Σαββίδου) και ΑΚΑ (Μωυσής Νικολαϊδης, Παρασκευή Καραζήση) κατάφεραν με έναν αντικαστατικό, αντιδημοκρατικό και ανήθικο τρόπο να καλέσουν τις κοινότητες μέλη να εκλέξουν καινούργιους αντιπροσώπους και να αποκλήσουν κοινότητες από το 24ο Συνέδριο διότι οι κοινότητες αυτές είναι κομματικά αδέσμευτες και να εγκρίνουν κοινότητες που ελέγχονται απο ΑΣΥΜ(ΚΚΕ) και ΑΚΑ(ΚΙΝΑΛΛ)

Παραδείγματα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 του καταστατικού μέλη της ΟΕΣΚΣ γίνονται οι κοινότητες που «Έχουν 15 τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη και όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο.»

Η Ελληνική Κοινότητα Norrköping δεν ενημέρωσε το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ ότι θα διεξάγει εκλογές αντιπροσώπων στις 30 Μαρτίου στις αίθουσες ABF.
Σαν παρατηρητές από την ΟΕΣΚΣ παρευρέθηκαν οι Μωυσής Νικολαΐδης, Γιάννης Κωνστάντης και Νίκος Κωνσταντινίδης. Ο Νίκος Κωνσταντινίδης ρώτησε την 3μελή εφορευτική επιτροπή ποιός είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Η απάντηση ήταν ότι η κοινότητα δεν έχει πρόεδρο, δεν έχει διοικητικό συμβούλιο και δεν έχει κανει Γενική Συνέλευση τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες που βρήκε εκείνη την στιγμή ο Γιάννης Κωνστάντης η κοινότητα έπαψε να υπάρχει στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 και δεν έχει αριθμό οργανισμού "organisationsnummer".

Η κοινότητα Norrköping στις 30 Μαρτίου 2019 δεν πληρούσε τις προυποθέσεις για να είναι μέλος της ΟΕΣΚΣ διότι δεν είχε «όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο» όμως η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ έγκριναν δύο αντιπροσώπους, τον Μάκη Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Θωμά, να συμμετάσχουν στο 24ο με δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

2. Η Ελληνική Κοινότητα Kronoberg διεξήγαγε εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 23 Φεβρουαρίου και είχε ενημερώσει έγκαιρα το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ.
Παρατηρητές ήταν ο Νίκος Κωνσταντινίδης, ο Βασίλης Λαζαρίδης και ο Μωυσής Νικολαΐδης.

Μερικά λεπτά μετά την έναρξη των εκλογών ο Μωυσής Νικολαΐδης, ο παρατηρητής της ΟΕΣΚΣ, κατέθεσε ένα ψηφοδέλτιο της παράταξης ΑΚΑ στην Εφορευτική Επιτροπή και πήρε την απάντηση ότι ο χρόνος κατάθεσης ψηφοδελτίων έχει λήξει.

Μετά το τέλος των εκλογών οι τρεις παρατηρητές υπέγραψαν τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής τα περιήχαν και την φράση «Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλώς σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου μας και της ομοσπονδίας και σεβόμενοι τις δημοκρατικές διαδικασίες.»

Όμως ο Βασίλης Λαζαρίδης και ο Μωυσής Νικολαΐδης στο 24ο Συνέδριο ανακάλεσαν την υπογραφή τους και η ΑΣΥΜ μαζί με την ΑΚΑ ψήφισαν να μην συμμετάσχουν στο Συνέδριο οι τρεις αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Kronoberg

3. Η Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Ουψάλας διεξήγαγε εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 24 Μαρτίου χωρίς να ενημερώσει έγκαιρα το ΔΣ της «ΟΕΣΚΣ γραπτά 15 μέρες νωρίτερα την ημερομηνία, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς επίσης και την τελευταία ημερομηνία εγγραφής μελών και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόκτηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.» όπως ορίζει το άρθρο 8.4 του καταστατικού της ΟΕΣΚΣ άρα οι εκλογές ήταν αντικαταστατικές. Η ΑΣΥΜ και η ΑΚΑ όμως έκριναν ότι οι 4 αντιπρόσωποι της Ουψάλας θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι 4 αντιπρόσωποι της Ουψάλας όπως καταλαβαίνετε ανήκαν στις παρατάξεις ΑΣΥΜ και ΑΚΑ.

4. Η Ελληνική Κοινότητα Malmö διεξήγαγε εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 24 Φεβρουαρίου χωρίς να ενημερώσει έγκαιρα το ΔΣ της «ΟΕΣΚΣ γραπτά 15 μέρες νωρίτερα την ημερομηνία, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς επίσης και την τελευταία ημερομηνία εγγραφής μελών και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόκτηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.» όπως ορίζει το άρθρο 8.4 του καταστατικού της ΟΕΣΚΣ άρα οι εκλογές ήταν αντικαταστατικές. Η ΑΣΥΜ και η ΑΚΑ όμως έκριναν ότι οι 3 αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Malmö θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι 3 αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Malmö όπως καταλαβαίνετε ανήκαν στις παρατάξεις ΑΣΥΜ και ΑΚΑ.

5. Η Ελληνική Κοινότητα Borås (μία ιστορική κοινότητα της οποίας ο χώρος καταστράφηκε από την πυρκαγιά στις 27 Φεβρουαρίου και ουδεμία βοήθεια είδε από ΑΣΥΜ και ΑΚΑ) ενημέρωσε έγκαιρα το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ ότι θα διεξαγει εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 31 Μαρτίου. Η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ όμως απάντησαν στην Κοινότητα Borås ότι δεν είναι μέλος της ΟΕΣΚΣ διότι δεν πλήρωσε της συνδρομή της το αργότερο τις 15 Δεκεμβρίου 2018 όπως ορίζει το άρθρο 6.5 του καταστατικού της ΟΕΣΚΣ. Σύμφωνα με τον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΕΣΚΣ, "kontoutdrag", 14 κοινότητες μέλη της ΟΕΣΚΣ πλήρωσαν την συνδρομή τους μετά τις 15 Δεκεμβρίου του 2018. Την απάντηση στην ερώτηση γιατί η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ απέκλησαν μόνο την Κοινότητα του Borås από το 24ο Συνέδριο ας την δώσει ο αναγνώστης.

6. Ο Οικονομικός Απολογισμός, "Årsredovisningen", που η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) παρουσιάζει στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ σύμφωνα με τις αρμόδιες σουηδικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται από ένα λογιστικό γραφείο το οποίο τον παραδίδει στον Ορκωτό Λογιστή της ΟΕΣΚΣ ο οποίος πρέπει να ανήκει σε ένα άλλο λογιστικό γραφείο.
Ο Ορκωτός Λογιστής αφού κάνει τον πρώτο έλεγχο τον παραδίδει στο ΔΣ της ΟΕΣΚΣ για να υπογραφεί από όλα τα μέλη του ΔΣ. Κατόπιν επιστρέφεται στον Ορκωτό Λογιστή ο οποίος κάνει τον τελικό έλεγχο και γράφει την αναφορά του, "revisionsberättelsen", και υπογράφει τον Οικονομικό Απολογισμό.
Στο 24ο Συνέδριο ο Οικονομικός Απολογισμός που παρουσίασαν 2 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ), ο Θοδωρής Χουλιάρας (ΑΣΥΜ) και ο Παναγιώτης Αράπογλου (ΑΚΑ), δεν ήταν υπογεγραμμένος από το ΔΣ ούτε είχε ελεγχθεί και υπογραφεί από τον Ορκωτό Λογιστή, δεν υπήρχε η αναφορά του, "revisionsberättelsen".
Ο ψευδο-οικονομικός απολογισμός που ο Θοδωρής Χουλιάρας (ΑΣΥΜ) με σοβαρό ύφος παρουσίαζε στους 47 συνέδρους αποκρύπτοντας την αλήθεια είχε λιγότερη ισχύ και από ένα «μπακαλόχαρτο»

7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) πού εξελέγει από το 23ο Συνέδριο 21-22 Απριλίου 2018 ήταν: ο Αζαρίας Ιορδανίδης (ΕΑΣ με 16 ψηφους), Θοδωρής Χουλιάρας (ΑΣΥΜ με 13 φήφους) και Παναγιώτης Αράπογλου (ΑΚΑ με 8 ψήφους). Ο Αζαρίας Ιορδανίδης έλαβε τους περισσότερους ψήφους άρα είναι ο Συντονιστής της ΕΕ, δηλαδή αυτός που θα καλέσει την ΕΕ σε συνεδρίαση όπου και θα εκλεγεί ο Πρόεδρος της ΕΕ. Ο Θοδωρής Χουλιάρας (ΑΣΥΜ) και ο Παναγιώτης Αράπογλου (ΑΚΑ) με έναν αντικαστατικό και αντιδημοκρατικό τρόπο απέκλεισαν τον Αζαρία Ιορδανίδη από την ΕΕ και ενώ ήταν παρών στο 24ο Συνέδριο στις 6-7 Απριλίου 2019 δεν του επέτρεψαν να ελέγξει τα οικονομικά της ΟΕΣΚΣ.
Την απάντηση για ποιόν λόγο απεκλείστει ο Αζαρίας Ιορδανίδης (ΕΑΣ) ας την δώσει ο αναγνώστης.

8. Στις εκλογές αντιπροσώπων που διεξήγαγε η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης η Εφορευτική Επιτροπή παρέδωσε στους παρατηρητές της ΟΕΣΚΣ την ημέρα των εκλογών την κατάσταση ψηφισάντων.
Α). Σε αυτήν την κατάσταση υπάρχει ένα άτομο που δεν ψήφησε και ούτε ήταν παρών στην αίθουσα που έλαβαν χώρα οι εκλογές . Το άτομο αυτό έστειλε γραπτή καταγγελία στο Δ.Σ της κοινότητας.
Β). Στην κατάσταση ψηφισάντων που κοινοποίησε το Δ.Σ της κοινότητας ως επίσημη μερικές ημέρες μετά τις εκλογές υπάρχει ένας ψηφοφόρος που δεν υπάρχει στην κατάσταση που έδωσε η Εφορευτική Επιτροπή στους παρατηρητές της ΟΕΣΚΣ την ημέρα των εκλογών.
Σύμφωνα με την Εφορευτική Επιτροπή εψήφησαν 160 μέλη, 158 έγκυρα και 2 άκυρα ψήφοδελτια. Σύμφωνα με την κατάσταση ψηφισάντων που κοινοποίησε το Δ.Σ της κοινότητας εψήφησαν 161 μέλη.
Έτσι η ΑΣΥΜ κατάφερε και έστειλε 6 αντιπροσώπους στο 24ο Συνέδριο ενώ με 160 ψηφήσαντες έπρεπε να στείλει 5.

9. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού Ελληνικής Κοινότητας βόρειας Στοκχόλμης(Rinkeby) νέο μέλος γίνεται κάποιο άτομο αφού καταθέσει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ της κοινότητας και το Δ.Σ την εγκρίνει.
Στις εκλογές αντιπροσώπων που διεξήγαγε η κοινότητα όμως μεταξύ ώρα 16:00 και 18:00 ψήφησαν το λιγότερο 20 άτομα που δεν ήταν μέλη διότι δεν κατέθεσαν γραπτή αίτηση για να γίνουν μέλη και φυσικά δεν υπήρχε έγκριση από το Δ.Σ.
Έχει καταθεί ένσταση στο Δ.Σ της κοινότητας από υποψήφιο συνδυασμό για αυτήν την παραβίαση του καταστατικού της κοινότητας.
Ο σημερινός πρόεδρος της ΟΕΣΚΣ, Μωυσής Νικολαϊδης (ΑΚΑ), εξελέγει αντιπρόσωπος σε αυτές τις εκλογές.

10. Η Ελληνική Κοινότητα Jönköping ΕΛΛΑΣ στις 6 Απριλίου 2019 δεν ήταν μέλος της ΟΕΣΚΣ διότι δεν απέστειλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως κατάσταση μελών και καταστατικό στο Δ.Σ της ΟΕΣΚΣ αν και το ζητήθηκε γραπτώς. Όμως ενάντια στο καταστατικό της ΟΕΣΚΣ με την βοήθεια της ΑΣΥΜ και ΑΚΑ συμμετείχε στο 24ο Συνέδριο με 2 αντιπροσώπους, τον Παναγιώτη Τσεκούρα (ΑΚΑ) και τον Κωνσταντίνο Μπαράκο, με το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι»
Ετσι η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ απέκλεισαν από 24ο Συνεδριο τους 4 αντιπροσώπους της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας Jönköping η οποία κοινότητα είχε καταθέσει έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογιτικά και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις νέου μέλους της ΟΕΣΚΣ.
Το αμάρτημα της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας του Jönköping ήταν ότι είχε τριπλάσιο αριθμό ψηφησάντων μελών και διπλάσιο αριθμό αντιπροσώπων (4) από την Ελληνική Κοινότητα Jönköping HELLAS τους οποίους 4 αντιπροσώπους η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ θεώρησε όχι δικούς τους ψηφοφόρους!!!

ΤΟ 24ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 24ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΔΙΟΤΙ ΕΞΕΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ