Den 6-7 april 2019 ägde rum GRs 24e Extra Kongress - skammens kongress. En kongress full av skam och total avsaknad av etik och demokratins grundläggande principer regisserad av Komninos Chaideftos hand i hand med Moissis Nikolaidis.

Styrelsen som valdes den 22 april 2018 vid Grekiska Riksförbundets 23e Ordinarie Kongress lyckades aldrig konstitueras för att ledamöterna Vasilios Lazaridis, Giannis Konstantis, Stella Savvidou som tillhörde vallistan ASYM och Moissis Nikolaidis, Paraskevi Karazissi som tillhörde vallistan AKA påstod att 23e Kongressen var illegitim och att den nyvalda styrelsen saknar mandat att styra förbundet så en ny kongress, den 24e, måste sammankallas så fort som möjligt.

Huvudansvaret för den 24e Kongressen, beslutade GR:s styrelsen i sin andra styrelsemöte den 27 maj 2018, skulle ha en Organisations Kommitté (Presidium) som skulle bestå av ledarna för dom fyra vallistorna, besluten skulle fattas enhetligt och dennes mandat skulle gälla till den 24e kongressen.
Organisations Kommittén bestod av Nikos Konstantinidis, Vasilis Lazaridis, Moissis Nikolaidis och Ioannis Nikolaidis.

Enligt GR:s stadgar:
"Artikel 8
Ordinarie Kongressen
1. Ordinarie Kongress hålls vartannat år under april månad. Kallelse till medlemmarna måste skickas 3 månader i förväg."

Det innebär att den 24e Kongressen för att vara ordinarie måste hållas april 2020

Enligt GR:s stadgar:
"Artikel 9
Extra Kongress kan sammankallas
1. om majoriteten av Riksförbundets styrelsemedlemmar begär detta, d.v.s. 5 av 9.
4. vid en Extra Kongress representeras Riksförbundets medlemmar genom de personer som valdes vid ordinarie föregående Kongress och vid förhinder genom valda suppleanter."

Den 24e Kongressen som ägde rum april 2019 var en Extra sammankallat kongress och dennes kongressledamöter borde vara representanterna som valdes av medlemsföreningarna för den 23e kongressen 2018.

Dessa artiklar i GR:s stadgar har brutits helt av medlemmarna i vallistan ASYM (Vasilios Lazaridis, Giannis Konstantis, Stella Savvidou) och AKA (Moissis Nikolaidis, Paraskevi Karazissi) med följd den 24e kongressen, skammens kongress.

Styrelseledamöterna i vallistan ASYM (Vasilios Lazaridis, Giannis Konstantis, Stella Savvidou) och AKA (Moissis Nikolaidis, Paraskevi Karazissi) lyckades i strid mot stadgarna, på ett odemokratiskt och omoraliskt sätt, att få medlemsföreningarna att välja nya representanter till den 24e kongressen och att utesluta vissa föreningar som var partipolitiskt obundna samt att godkänna vissa som partipolitiskt styrdes av ASYM (KKE) och AKA (KINALL)

DEN 24e KONGRESSEN SAKNAR LEGITIMITET EFTERSOM KONGRESSLEDAMÖTERNA (OMBUDEN) VALTS I STRID MOT STADGARNA

STYRELSEN SOM VALDES I DEN 24e KONGRESSEN ÄR ILLEGITIM OCH SAKNAR MANDAT ATT STYRA GREKISKA RIKSFÖRBUNDET